Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Öğretim üyeleri ve öğrencileri okulumuzu ziyaret etti. Küre Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. İsmail Kayabaşı ziyaretçileri okulumuz hakkında bilgilendirdi