Mezuniyet işlemleri için okulumuza gelmeden önce Kastamonu Üniversitesi Kampusün de bulunun Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından "borcu yoktur" belgesi almaları gerekmektedir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılamamaktadır.

Diplomalar şahsen  veya noter tasdikli vekaletname ile öğrenci işleri birimine müracaatla alınabilir. Mezuniyet geçici belgesinin aslı (alındı ise) ve Öğrenci Kimlik Kartı  teslim edilmelidir.

      Mezuniyet Belgesini almak için;

  a- Öğrencinin şahsen veya noter onaylı vekalet ile müracaat edilmesi, 

  b- Öğrenci kimlik kartının teslim edilmesi,

(öğrenci kimlik kartını kaybedenlerin gazeteye vermiş oldukları zayi ilanı ile birlikte okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir)

  c- İlişik kesme belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

  

 Diplomayı almak için;

  a- Öğrencinin şahsen veya noter onaylı vekalet (Aslı) ile müracaat edilmesi, 

  b- Mezuniyet Geçici Belgesinin aslının teslim edilmesi,

(Mezuniyet geçici belgesini kaybedenlerin gazeteye vermiş oldukları zayi ilanı ile birlikte okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir) 

  c- Mezuniyet Belgesi alınmamışsa öğrenci kimlik kartının teslim edilmesi,

(öğrenci kimlik kartını kaybedenlerin gazeteye vermiş oldukları zayi ilanı ile birlikte okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir)

  d- İlişik kesme belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Her öğrenci öğrenci bilgi sistemindeki fotoğraf ve bilgileri güncellemesi gerekmektedir.

NOT : SİSTEMDE YÜKLÜ FOTOĞRAFLAR MEZUNİYET GEÇİCİ BELGESİNDE VE DİPLOMADA KULLANILACAĞINDAN VESİKALIK TARZINDA VE KİŞİ YÜZÜ TANINIR HALDE OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.