1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Ders Kataloğu

Ders adı

Genel Ekonomi

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

 

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

1,1

Dersin Hedefleri

İktisadın temel kavramları öğretmek
Tüketici davranışları kavratmak
Piyasa kavramı öğretmek
Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğretmek
Piyasa çeşitleri kavranılması
Piyasa çeşitleri kavratmak

Dersin Amacı

İktisadi kavramların ve iktisat tanımlarının kavranmasıyla ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, devletin ekonomideki rolünün, dış dünya, para, arz talep unsurların bilinmesiyle iktisadi hayatın öğrenilmesi.

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

Konu

1

Temel ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü

2

Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale)

3

Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale)

4

Talep ve arz esnekliği

5

Talep ve arz esnekliği

6

Toplam fayda

7

Ara sınav

8

Piyasalar

9

Piyasalar

10

Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar,denge analizi)

11

Uluslar arası para sistemi

12

Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru

13

Para; tanım, fonksiyonları, sistem çeşitleri

14

Dönem sonu sınavı

 

Ders adı

Yabancı Dil I

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

2

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

English

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

1,1

Dersin Hedefleri

Kişileri tanıtabilmek
Ülke ve Ulusları talefuz edebilmek
Rakamları anlayıp telafuz edebilme
Meslekler hakkında konuşmak ve kişisel bilgileri öğrenip anlatabilmek
Kişilerden bilgileri tekrar etmesini istemek, nesneleri tanımlayabilmek için sıfatları kullanabilmek
Sahip olunan nesnelerden, aile üyelerinden, zaman ve fiyatlardan bahsedebilmek. Boş zaman aktivitelerinden ve ne zaman yapıldıklarından bahsedebilmek.
Konser, sergi vb. etkinlikler hakkında bulunan ilanlardan önemli bilgiler bulmak.
Nesnelerin odada yer yön bakımından ilişkilendirilmesi ve günlük rutinleri tanımlama.
Önemli günler, haftalar ve aylarda kullanılan kalıpları kullanabilmek.
Öneri, teklif yapmak ve bunlara karşılık vermek, yiyecek, içecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak.
Tanınmayan kişiler hakkında soru sorma ve cevap verebilme, diğer insanların boş zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkında yorum yapabilme.
Yerleşim yerlerini ve tanıdık mekanları tanımlayabilme, kişilerin yaşadıkları yerler hakkında soru sorabilme.
Geçmişte gerçekleşen olaylar hakkında konuşabilmek, yılları telafuz edip anlayabilmek, kişiler hakkında haberlere karşılık verip karşılıklı soru sorup cevap verme.

Dersin Amacı

İngilizce ile ilgili temel kavramların öğrenilebilmesi

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

Konu

1

Ünite 1 – Kişeleri tanımak, tanıtabilmek

2

Ünite 1 – Kişeleri tanımak, tanıtabilmek

3

Ünite 2 – Çalış, dinlen ve eğlen

4

Ünite 2 – Çalış, dinlen ve eğlen

5

Ünite 3 – Milletler, ülkeler

6

Ünite 3 – Milletler, ülkeler

7

Ara sınav

8

Ünite 4 – Yiyecekler

9

Ünite 4 – Yiyecekler

10

Ünite 5 – Spor

11

Ünite 5 – Spor

12

Ünite 6 – Gidilecek, gezilecek yerler

13

Ünite 6 – Gidilecek, gezilecek yerler

14

Dönem sonu sınavı

 

Ders adı

Yönetim ve Organizasyon

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Türkçe

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

1,1

Dersin Hedefleri

İşletme yönetimi ve organizasyonu ile ilgili klasik, neo-klasik ve modern teori ve yaklaşımları analiz edebilmek

Yönetim ve organizasyon kuram ve yaklaşımlarını kavramak

Planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol gibi temel fonksiyonlar ile liderlik, takım çalışması, iletişim gibi yönetsel süreçler bilgisini edinmek ve kavramak

Günümüzdeki gerçek durumları kuram ve kavramlar çerçevesinde tanımlayabilmek ve yorumlamak

Dersin Amacı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere, yönetim ve organizasyonla ilgili temel konuları kavrarlar ve üst düzey kavramları tanımlayabilmek için altyapı bilgisi; planlama, organizasyon gibi yönetim fonksiyonları, klasik, neo-klasik ve modern teori ve yaklaşımlar, liderlik ve motivasyon gibi yönetsel süreç bilgisi kazandırmak amaçlanır

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Yönetim süreci, yapısı, yöneticilik, çevresel faktörler ve işletmelerde yönetimin rolü ve yönetsel faaliyetleri etkileyen faktörlerin anlaşılması

2

Karar verme, rasyonellik, planlama.

3

Klasik teori. Bilimsel yönetim yaklaşımı, organizasyon ilkeleri, yönetim süreci, bürokrasi yaklaşımı.

4

Davranışsal teori. Howthorne araştırmaları, geliştirilen bazı modeller, X-Y, Sistem1-4.. 

5

Sistem Yaklaşımı, özellikleri, bir sistem olarak organizasyon.

6

Sistem Yaklaşımı, özellikleri, bir sistem olarak organizasyon.

7

Ara sınav

8

Durumsallık Yaklaşımı. Yapı ve teknoloji, organizasyon ve çevre, Proje ve matrix örgütler

9

Güncel ve modern sonrası kavramlar. 

10

Güncel ve modern sonrası kavramlar. 

11

Güncel ve modern sonrası kavramlar. 

12

Liderlik teorileri

13

Liderlik teorileri

14

Dönem sonu sınavı

 

Ders adı

Yabancı Dil II

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

2

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

İngilizce

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

1,2

Dersin Hedefleri

Geçmiş ve şimdiki zaman olaylarında soru-cevap yeterliliği
Yaşadığı yer hakkında bahsetme ve kabiliyet cümleleri
Tanınan yerler hakkında bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde önemli bilgileri tespit edebilme
Dışarıda bir gün planlama ve basit ölçüde elektronik posta ve mektubu anlayabilme.
Boş zaman aktivitelerinden bahsetme zamanları hakkında konuşabilme
Konser, sergi vb. etkinlikler hakkında bulunan ilanlardan önemli bilgiler bulmak.
Nesnelerin odada yer yön bakımından ilişkilendirilmesi ve günlük rutinleri tanımlama.
Önemli günler, haftalar ve aylarda kullanılan kalıpları kullanabilmek.
Öneri, teklif yapmak ve bunlara karşılık vermek, yiyecek, içecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak.
Tanınmayan kişiler hakkında soru sorma ve cevap verebilme, diğer insanların boş zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkında yorum yapabilme.
Yerleşim yerlerini ve tanıdık mekanları tanımlayabilme, kişilerin yaşadıkları yerler hakkında soru sorabilme.
Geçmişte gerçekleşen olaylar hakkında konuşabilmek, yılları telafuz edip anlayabilmek, kişiler hakkında haberlere karşılık verip karşılıklı soru sorup cevap verme.

Dersin Amacı

İngilizce okuma, yazma ve anlama yeteneğini kazandırmak

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Ünite 7 – İletişim kurmak

2

Ünite 7 – İletişim kurmak

3

Ünite 8 – Gelecek

4

Ünite 8 – Gelecek

5

Ünite 9 – Alışveriş yapmak

6

Ünite 9 – Alışveriş yapmak

7

Ara sınav

8

Ünite 10 - Yaşam tarzları

9

Ünite 10 - Yaşam tarzları

10

Ünite 11 – Başarı öyküleri

11

Ünite 11 – Başarı öyküleri

12

Ünite 12 – Sonuçlar

13

Ünite 12 – Sonuçlar

14

Dönem sonu sınavı

 

Ders adı

Dış Ticaret İşlemleri

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Türkçe

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

1,2

Dersin Hedefleri

Dış ticaret belgelerini düzenlemek

Dış ticaret işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak

Ödeme yöntemlerini kavramak

Dersin Amacı

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilmek

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Ticari Belgeler

2

Taşıma Belgeleri

3

Dolaşım Belgeleri

4

Diğer Belgeler , peşin ödeme

5

E ve F Grubu Teslim Şekilleri

6

C Grubu Teslim Şekilleri

7

Ara sınav

8

D Grubu Teslim Şekilleri

9

Mal Mukabili

10

Vesaik Mukabili

11

Kabul Kredileri

12

Akredif

13

Akredif

14

Dönem sonu sınavı

 

Ders adı

Uluslararası İşletmecilik

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Türkçe

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

1,2

Dersin Hedefleri

Uluslararası işletme yönetiminin temel kavramlarını açıklama ve strateji geliştirme sürecini analiz etme becerisi kazanma

Uluslararası işletmelerde stratejiler ve yapılar hakkında temel kavramları açıklamak ve fonksiyonlarını ve rollerini tanımlamak

Dünya ülkeleri arasında politik, kültürel ve yasal uygulamalar açısından farklılıkları açıklamak ve uluslararası ticaret ve yatırımlarda ekonomik ve politik faktörleri tanımlayabilmek

Dersin Amacı

Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler, uluslararası işletmecilik hakkında temel bilgilere sahip olarak firma stratejileri oluşturabilme yeteneğini geliştirirler. Ülkelerarası farklılıklar, dış pazarlara giriş yöntem ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Uluslararası ticaretin temelleri ve gelişimi

2

Uluslararası işletmeciliğin kapsamı ve etkileyen çevresel faktörler

3

Çok Uluslu Şirketler ve Temel Teoriler

4

Çok Uluslu Şirketler ve Temel Teoriler

5

Kültür Kavramı ve Uluslararası İşletmecilik Açısından Önemi, kültürel farklılıklar, iş kararlarında etkileri

6

Uluslararası, Çokuluslu ve Uluslarar Ötesi Firma Stratejileri Arasındaki Mukayeseler

7

Pazara Girişin ve Pazarlamanın Yönetimi. İhracat, lisanslama, doğrudan yatırımlar.

8

Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkilerin Yönetimi

9

Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkilerin Yönetimi

10

Uluslararası İşletmelerde Karar Verme ve Organizasyon

11

Uluslararası İşletmelerde Karar Verme ve Organizasyon

12

Uluslararası işletmeler ve gelişmekte olan ülkeler, değişimler yatırım ve ticaretin değişen yönleri.

 

Ders adı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Türkçe

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

2,1

Dersin Hedefleri

Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini artırmak
Kendi kendine araştırma yeteneğini bağımsız çalışmayla desteklemek
Hem yazılı hem de sözlü- sözsüz iletişim becerisini geliştirmek
Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırmak
Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırmak
Bilimsel bir konuyu araştırarak analitik düşünebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak
Bir çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket çalışması yapma becerisi kazandırmak

Dersin Amacı

Öğrencinin mesleki alanıyla ilgili ilgi duyduğu bir konuda bilimsel çalışma kuralları ve etiği doğrultusunda bir konuyu araştırması, rapor hazırlaması ve sunumunu gerçekleştirmesi

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Bilim ile ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem)

2

Bilim ile ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem)

3

Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusu seçimi

4

Bilimsel araştırmada veri

5

Bilimsel araştırmalarda ölçme ve ölçekler

6

Araştırma evreni ve örnekleme

7

Ara sınav

8

Verilerin analize hazırlanması süreci

9

Analiz tekniklerinin sınıflandırılması ve uygun tekniğin seçimi

10

Nicel analiz yöntemleri 

11

Nitel araştırma teknikleri

12

Araştırma raporu hazırlama

13

Araştırma raporu hazırlama

14

Dönem sonu sınavı

 

Ders adı

Proje yönetimi

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Turkish

Öğretim Şekli

Face to face

Yılı, Dönemi

2,1

Dersin Hedefleri

Proje, Proje Yönetimi, Planlama, Fizibilite çalışmaları, Risk Yönetimi, Bilimsel Yönetim, Proje hazırlama, Örnek Projeler, Proje Yönetiminin önemi

Öğrencileri proje hazırlama konusunda bilgilendirmek
Proje yönetiminin önemi farkına varmak

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bölüm öğrencilerini proje ve proje yönetimi konusunda eğitmektir.

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Proje ve Proje Yönetimi

2

Planlama

3

Proje Örnekleri

4

Bilimsel Yönetim

5

Risk Yönetimi

6

Ekip Çalışması

7

Ara sınav

8

Ar-Ge Teşvik Kanunu

9

Proje hazırlama

10

Fizibilite Projeleri

11

Bilgisayarlı Proje Yönetimi

12

Proje Yönetiminde Bütçe

13

Proje Kuruluşları ve Proje Yapımı Destekler

14

Dönem sonu sınav

 

Ders adı

Stratejik Yönetim

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Türkçe

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

2,1

Dersin Hedefleri

 

Dersin Amacı

 

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Stratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar

2

Stratejik yönetim sureci ve unsurları

3

Genel cevre analizi

4

Isletme analizi

5

Cevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri

6

Jenerik Stratejiler

7

Ara sınav

8

Rekabet stratejileri

9

Rekabet Dinamikleri

10

Firma Analizleri – Örnek Olay Çalışması

11

Firma Analizleri – Örnek Olay Çalışması

12

Firma Analizleri – Örnek Olay Çalışması

13

Firma Analizleri – Örnek Olay Çalışması

14

Dönem sonu sınavı

 

Ders adı

Meslek Etiği

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Türkçe

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

2,2

Dersin Hedefleri

Etik sistemler

Meslek Etiği

Etiğe aykırı davranışlar

Dersin Amacı

İş etiği kavramı ve çerçevesi hakkında genel bilgilerin aktarılması

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

ETİK nedir?

2

ETİK nedir?

3

Etik ve Ahlak

4

Etik ve Ahlak

5

Etik sistemler

6

Etik sistemler

7

Ara sınav

8

Meslek Etiği

9

Meslek Etiği

10

Meslek Etiği

11

Meslek Etiği

12

Etiğe aykırı davranışlar

13

Etiğe aykırı davranışlar

14

Dönem sonu sınav

 

Ders adı

Depolama ve Stok Yönetimi

Ders kodu

 

GYTE Kredisi

3

AKTS Kredisi

 

Öğretim dili

Türkçe

Öğretim Şekli

Yüz yüze

Yılı, Dönemi

2,2

Dersin Hedefleri

Depolamanın risklerini görebilme

Teknolojik gelişmelerin depolamaya olan etkisini anlayabilme

Depolamanın maliyete etkisini anlayabilme

Sıfır stok ve depolamadan çalışılabilmeyi mümkün kılma

Depo ve antrepo farklarını belirleyebilme

Dersin Amacı

Depolamanın lojistik sektöründeki öneminin benimsetilmesi

 

Haftalık Ders Konu Detayı

Hafta

 

1

Depo ve antrepo yönetimi tanımlanması ve uygulama alanlarının belirtilmesi

2

Freight forwarder ve depolama sürecinin anlatılması

3

Depo yönetiminde üretkenlik ve performansın ölçülmesi

4

Depo yönetmeliğinin yasalarda belirtilen şekliyle gösterilmesi

5

Depolamada ambalajın nasıl yapılması gerekliliği

6

Depolamada yükleme ve boşaltma sürecindeki riskler

7

Ara sınav

8

Depolamada kullanılan araçlar

9

Yüklemede kullanılan semboller ve işaretlemeler

10

Otomatik tanımlama sistemleri

11

EAN-UCC ve Bar-Kod Sistemleri

12

Örnek olay çözümü

13

Örnek olay çözümü

14

Dönem sonu sınav

Lojistik