KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU - Emlak ve Emlak Yönetimi
Program Tanımı 

 

Kazanılan Derece

:

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Ön Lisans Derecesi

 

Program Profili

:

Emlak ve Emlak Yönetimi Programının amacı, emlak sektörünün genel işleyiş kuralları ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış, genel hukuk bilgisine sahip, etik değerleri özümsemiş, küreselleşme ve yerelleşme eğilimleri doğrultusunda emlak yönetimi konusunda dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş meslek elemanları yetiştirmektir.
Emlak ve Emlak Yönetimi programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) yapılan sınav(lar) ile seçilmektedir. Programa her yıl 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin mezun olabilmek için en az 2,00 ortalamayı sağlamaları mecburiyeti bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için 30 iş gününü̈ kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.

 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

:

Emlak ve Emlak Yönetimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olanlar kamu kurumları ve yerel yönetim kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışacak eleman ihtiyacını karşılayacaktır. Buna göre; bu programdan mezun olanlar kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde gayrimenkul değerleme sektöründe, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, LİHKAB Bürolarında, öte yandan Üniversiteler ve Özel sektörün çeşitli kademelerinde kalifiye eleman olarak çalışabileceklerdir.

 

Mezuniyet Koşulları

:

Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 Mezun olanları geçiş yapabileceği lisans Programları

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi