Öğr. Gör. Ahmet İRGİN Motorlu Araçlar ve Ulş. Böl. Başkanı (0366) 280 57 02
Öğr. Gör. Murat ORHUN Motorlu Araçlar ve Ulş. Böl. Baş. Yard. (0366) 280 57 09
Öğr. Gör. İsmail KAYABAŞI İş Makineleri Operatörlüğü Programı (0366) 280 57 10