LOJİSTİK PROGRAMI  

Genel Bilgi:

Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar birçok işlemi kapsayan oldukça geniş iş alanına sahip bir çalışma sürecidir. Bu süreç; tedarik, üretim, sevk, depolama, paketleme, taşıma gibi temel Tedarik Zinciri Yönetimi aşamaları, Toplam Kalite Yönetimi, modern iş geliştirme süreçleri, bilişim teknolojileri, Müşteri Hizmetleri/ İlişkileri Yönetimi, gibi birçok bileşeni ile entegre bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, diğer sektörlerde olduğu gibi endüstriyel sektörlerde de üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuşturLojistik mesleğinin en önemli amaçlarından biriside ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılmasıdır. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini gerektirmiştir. Bu yeni teknolojilerin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Programımızın amacı; bu programa katılacak olan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, depolama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.

 

Lojistik meslek elemanı üretim, enerji, dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı) hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptir.

Programımızın hedefi; sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, mesleki ilkelere saygılı, elemanlar yetiştirmektir. 

Lojistik önlisans programından aşağıdaki bölümlere geçiş yapılabilmektedir: 

 • Havacılık İşletmeciliği
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi