Öğr. Gör. Furkan ARICI Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı  (0366) 280 57 08
Öğr. Gör. Erdem ÇAKIL Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Yard. (0366) 280 57 07