Amacı: Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Türk İslam toplumunun zengin tarih, kültür ve sanat mirasını korumak, yaşatmak ve bu değerleri evrensel boyutta ifade etmek maksadı ve sorumluluğunu taşımaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda geleneksel biçimi öz açısından irdeleyerek, yeniden üreten ve çağdaş sanat ortamında paylaşan üretken sanatçılar yetiştirmek üzere programlanan bölümümüzde eğitim süreci 4 yıldır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında 19 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Program süresince öğrencilerin öncelikli olarak tezhip, minyatür, çini, ebru derslerini uygulamalı olarak almaları planlanmıştır. Ayrıca Desen, Temel Sanat Eğitimi, perspektif gibi derslerin yanı sıra kültür dersleri ile de öğrencilerde algı ve anlam dağarcığını geliştirecek kültürel alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere özel yetenek sınavı için 30 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları:  Mezun olan öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da müzehhip, minyatür sanatçısı, ebru sanatçısı, çini sanatçısı, vb., sanat danışmanı, restoratör, Kültür Bakanlığında uzman, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olma hakkı kazanabilir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar öğretmeni olarak görev alabilirler.

 


Misyon: Sekiz yarıyıl devam eden eğitim öğretim sürecinde öğrencilere, evrensel değerlerin sanat eğitimi yoluyla aşılanması; meslek yaşamlarında gerekli olacak bilgi birikimi, teknik beceri ve kuramsal altyapıyı kazandırılması Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün temel misyonudur.

 


Vizyon:  Sanatsal duyarlılığı gelişmiş, yaratıcı ürünler ortaya koyabilen bunları paylaşan ve kullanan, ulusal kültürel kimliğe sahip, geleneksel sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayan, araştıran, sorgulayan, özgün ve estetik yaklaşımlarında evrensel değerleri çalışmalarına taşıyan bireyler yetiştirmek Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün temel vizyonudur.