1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Hakkımızda

KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU TARİHÇESİ

Kastamonu Üniversitesi Küre Meslek Yüksekokulu, mülkiyeti Küre Belediyesine ait 842 m2 arsa üzerinde 450 m2 kullanılabilir alana sahip bir binada kurulmuştur. 11028 m2 arazi ve 34996 m2 eğimli arazi kamulaştırılarak Meslek Yüksekokuluna devredilecektir. Küre Meslek Yüksekokulu 1 (bir ) adet müdür odası, 2 (iki) adet müdür yardımcısı odası, 2 (iki) adet bölüm başkanı, 9 (dokuz) adet öğretim görevlisi odası, 1 (bir) adet sekreter odası, 3 (üç) adet büro 6 (altı) adet sınıf, 1 (bir) adet laboratuar ve yemekhane olarak kullanılabilecek alana sahiptir.

Kastamonu Üniversitesi, Küre Meslek Yüksekokulu 30.06.2011 tarihinde Kurucu Müdür Yard. Doç. Dr. Ahmet ÖĞRETEN’in atanması ile açılmıştır. 19.10.2011 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Senatosuna sunulan Lojistik, İş Makinaları Operatörlüğü, İş Sağlığı ve İş Güvenliği,  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yerel Yönetimler, Eczane Hizmetleri programları senato tarafından kabul edilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Küre Meslek Yüksekokulunda açılması planlanan bu programlardan Lojistik, İş Makineleri Operatörlüğü, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yerel Yönetimler programlarının açılmasının Yüksek Öğretim Kurulunca uygun bulunduğu 30.11.2011 tarih ve 8265/51427 sayılı yazıları Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir. Yüksekokulumuz bünyesinde açılması planlanan Eczane Hizmetleri Proramının açılmasının uygunluğu da Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. İlçede faaliyet gösterin özel yurt ve pansiyonlar da bulunmaktadır.