KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU

Kastamonu Üniversitesi Küre Meslek Yüksekokulu, mülkiyeti Küre Belediyesine ait 842 m2 arsa üzerinde 450 m2 kullanılabilir alana sahip bir binada kurulmuştur. 11028 m2 arazi ve 34996 m2 eğimli arazi kamulaştırılarak Meslek Yüksekokuluna devredilecektir. Küre Meslek Yüksekokulu 1 (bir ) adet müdür odası, 2 (iki) adet müdür yardımcısı odası, 2 (iki) adet bölüm başkanı, 9 (dokuz) adet öğretim görevlisi odası, 1 (bir) adet sekreter odası, 3 (üç) adet büro 6 (altı) adet sınıf, 1 (bir) adet laboratuar ve yemekhane olarak kullanılabilecek alana sahiptir.