Ülkemizin ara eleman gereksinimini karşılamak amacıyla kurulan Küre Meslek Yüksekokulu; 30.06.2011 tarihinde açılmıştır. Kastamonu Üniversitesi Senatosuna 19.10.2011 tarihinde sunulan Lojistik, İş Makinaları Operatörlüğü, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yerel Yönetimler, Eczane Hizmetleri programları senato tarafından kabul edilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Küre Meslek Yüksekokulunda açılması planlanan bu programlardan Lojistik, İş Makineleri Operatörlüğü, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yerel Yönetimler programlarının açılmasının Yüksek Öğretim Kurulunca uygun bulunduğu 30.11.2011 tarih ve 8265/51427 sayılı yazıları Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir. Yüksekokulumuz bünyesinde açılması planlanan Eczane Hizmetleri Programının açılmasının uygunluğu da Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.