Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZDEMİR ÜYE
 Öğr.Gör. Ahmet İRGİN ÜYE 
 Öğr.Gör. Furkan ARICI ÜYE 
 Öğr.Gör. Erdem ÇAKIL ÜYE