MÜDÜR Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU
MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Ahmet İRGİN
YÜKSEKOKUL SEKRETER VEKİLİ Naim AÇIKGÖZ